Privacyregelement

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een patiëntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

 Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de tandarts, mondhygiënist, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkers

Wij werken samen met de volgende bedrijven voor gegevens verwerking:

  • Infomedics : Zij verzorgen de facturen van uw tandheelkundige behandelingen
  • Vertimart: Zij zijn de leverancier van ons patiënten dossier Exquise
  • Mailchimp: Zij versturen voor ons nieuwsbrieven als u daarop ingeschreven bent
  • Onze medewerkers: zij versturen bijvoorbeeld herinneringen voor uw afspraak met de tandarts of mondhygiënist
  • Google Forms:  voor inschrijfformulier van de thema avonden.
  • Microsoft : Wij gebruiken de office 365 omgeving van Microsoft voor e-mail.
  • Tandtechnisch Laboratoria: Dentalmind Tandprothetiek bv; Dimitri van Hezik Tandtechniek; Ortho solutions bv
  • Zorgsom: Een module om de vergoedingen van uw tandheelkundige behandelingen te kunnen nakijken

Gezondheidsvragenlijst

Indien u voor het eerst bij ons komt vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen, zodat wij rekening kunnen houden met bepaalde tandheelkundige behandelingen. Denk aan allergieën, gebruik van bloedverdunners etc. Tijdens elke periodieke controle vragen wij u of er iets aan uw gezondheid is veranderd (de gezondheids update). Wij verzoeken u vriendelijk om ons te informeren indien er een verandering heeft plaatsgevonden in uw gezondheid. Denk aan zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, etc. Dit is voor iedereen zijn veiligheid. Indien u geen gezondheidsvragenlijst wilt invullen zullen wij bepaalde behandelingen niet uitvoeren.

Klachtenregeling

Indien u een meningsverschil heeft met uw behandelend tandarts kunt u het beste een gesprek aanvragen. Een gesprek kan een hoop duidelijkheid geven en meestal is het samen goed op te lossen. Mocht u er samen toch niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om u zich te wenden tot de belangenorganisatie voor tandartsen (KNMT). Hier kunt u een duidelijk stappenplan volgen. Vraag bij welke belangenorganisatie uw tandarts is aangesloten.