Intakeconsult
Specialistische zorg als verlengstuk van uw praktijk

Paletsingel 118
2718 NS Zoetermeer
T. 079 363 44 20

Intakeconsult

Intakeconsult

Het eerste consult duurt 30 minuten, waarbij een algemeen onderzoek zal plaatsvinden. Hierbij staan de wensen van uw patiënt en de zorgvraag centraal.

Algemeen onderzoek

Solofoto's,  een OPG en eventueel de RSP  geven meestal voldoende informatie voor het stellen van een voorlopige diagnose. We bespreken meerdere opties en alternatieven met uw patiënt. In de esthetische zone zullen altijd klinische foto's worden gemaakt om de beginsituatie vast te leggen. Het algemeen onderzoek is gericht op de klachten, wensen en de voorgeschiedenis van uw patiënt. Tot slot komen de algemene risicofactoren aan bod:

  • Gezondheidstoestand (anamnese)
  • Mondhygiëne
  • Parodontale conditie van het gebit
  • Occlusie en articulatie

Deze risicofactoren vormen een zeer belangrijke eerste filter.  Er is meteen duidelijkheid over de beginsituatie. Is een patiënt geschikt of ongeschikt voor implantologie? Of is er een voorbehandeling nodig?

Voorlichting & start behandeling

Uw patiënt krijgt foldermateriaal mee en verwijzing naar www.implantologiezoetermeer.nl. Deze informatieve website voor patiënten geeft in begrijpelijke taal uitleg over implantologie. Na verslaggeving aan u als verwijzend tandarts en informed consent van uw patiënt kan de behandeling beginnen.


Implantaatoperatie & nazorg Aanvullend onderzoek
,,

Wij zijn het verlengstuk van uw praktijk.