Botaugmentatie
Specialistische zorg als verlengstuk van uw praktijk

Paletsingel 118
2718 NS Zoetermeer
T. 079 362 50 46

Botaugmentatie

Sinusbodemelevatie

In ongeveer de helft van de gevallen is er sprake van onvoldoende botvolume. De posterior maxilla is een regio in de mond waar onvoldoende botvolume vaker voorkomt. De bodem van de sinus ligt vaak dicht bij de wortels van de (pre)molaren. Na extractie van de elementen vind er in het bot een driedimensionale remodelering plaats, wat in veel gevallen lijdt tot verminderde bothoogte en botbreedte en verticale resorptie tot stand zal brengen. De verticale afstand tussen de bodem van de sinus en het overblijvende crestale bot wordt subantrale bothoogte genoemd (initiële bothoogte of residuale bothoogte). Vandaag de dag is het mogelijk om met autoloog bot en botsubstituten de bodem van de sinus te verhogen en in de ontstane ruimte te augmenteren, zodat implantaten mogelijk zijn.

 SinusbodemelevatieSinusbodemelevatie

Technieken:

Summerse lift; transcrestale techniek

Bij voldoende botbreedte, maar onvoldoende bothoogte. Een voorwaarde is een minimale bothoogte van 4-5 mm of hoger voor de vereiste primaire stabiliteit van het implantaat. Het grote voordeel is verminderde morbiditeit voor de patiënt. Na 4-5 maanden kunnen de implantaten worden belast.

Summerse lift; transcrestale techniek

Laterale sinusbodemelevatie

Hierbij is de initiële bothoogte gelimiteerd en wordt de sinus maxillaris toegankelijk gemaakt door middel van het prepareren van het lateraal luikje.  Het luikje wordt geprepareerd met een piëzo-elektrisch chirurgisch apparaat, om het Sneidersche membraan van de Sinus Maxillaris niet te beschadigen. Een combinatie van autoloog bot en kunstbot (Bio Oss), vermengd met bloed, wordt gebruikt als augmentatiemateriaal. Na 6-8 maanden kunnen de implantaten worden belast.

Simultaan implanteren en augmenteren

Vooral in de frontregio blijkt steeds vaker, dat na het correct driedimensionaal plaatsen van het implantaat een botopbouw noodzakelijk is. Bij een infrabony botdefect wordt het bot na het plaatsen laagsgewijs opgebouwd. De eerste laag is autoloog bot op de schroef van het implantaat, hierna volgt het kunstbot. De botaugmentatie wordt beschermd met een membraan, dat in ongeveer 4  maanden resorbeert.

De verschillende soorten botsubstituten:

  • Autograft: overzetten van eigen bot van hetzelfde individu van één lokatie naar een andere locatie
  • Allograft: donorbot van een mens (genetisch verschillend)
  • Xenograft: donorbot van een dier
  • Alloplast: anorganisch, synthetisch of inert materiaal 

Pre-implantologische chirurgie Implantaatoperatie & nazorg
,,

We nemen de zorg voor uw patiënt tijdelijk over.