Intakeconsult

Intakeconsult

Het eerste consult duurt 30 minuten, waarbij een algemeen onderzoek zal plaatsvinden. Hierbij staan de wensen van uw patiënt en de zorgvraag centraal.

Algemeen onderzoek

Solofoto’s,  een OPG en eventueel de RSP  geven meestal voldoende informatie voor het stellen van een voorlopige diagnose. We bespreken meerdere opties en alternatieven met uw patiënt. In de esthetische zone zullen altijd klinische foto’s worden gemaakt om de beginsituatie vast te leggen. Het algemeen onderzoek is gericht op de klachten, wensen en de voorgeschiedenis van uw patiënt. Tot slot komen de algemene risicofactoren aan bod:

  • Gezondheidstoestand (anamnese)
  • Mondhygiëne
  • Parodontale conditie van het gebit
  • Occlusie en articulatie

Deze risicofactoren vormen een zeer belangrijke eerste filter.  Er is meteen duidelijkheid over de beginsituatie. Is een patiënt geschikt of ongeschikt voor implantologie? Of is er een voorbehandeling nodig?

Voorlichting & start behandeling

Uw patiënt krijgt foldermateriaal mee en verwijzing naar onze website. Deze informatieve website voor patiënten geeft in begrijpelijke taal uitleg over implantologie. Na verslaggeving aan u als verwijzend tandarts en informed consent van uw patiënt kan de behandeling beginnen.

Zia Ladrak
Tandarts en implantoloog

Zijn implantaten voor u geschikt?

Maak een afspraak bij tandarts en implantoloog Z.V. Ladrak voor een intakeconsult implantologie. In het intakeconsult wordt alles in kaart gebracht en met u besproken: van de mogelijkheden en de bijbehorende kosten tot het gehele behandeltraject.

Contact

Het eerste consult duurt 30 minuten, waarbij een algemeen onderzoek zal plaatsvinden. Hierbij staat de zorgvraag centraal. In sommige gevallen is een aanvullend onderzoek nodig.

Intake

In sommige gevallen is aanvullend of specifiek onderzoek noodzakelijk. Hierbij moet u denken aan een CBCT-scan en studiemodellen met proefopstelling. 

CAD/CAM

Wij voeren de volgende pre-implantologische behandelingen uit: Weke-delenchirurgie, tissue-expanders, verschillende laterale kaakverbredingen en verschillende botaugmentaties.

Pre-implantologie

In ongeveer de helft van de gevallen is er sprake van onvoldoende botvolume. De posterior maxilla is een regio in de mond waar onvoldoende botvolume vaker voorkomt. 

Botaugmentatie

Uw patiënt krijgt voorafgaand aan de operatie informatie toegestuurd over de operatie zelf, de nazorg en receptuur. We bereiden alle implantaat-operaties zorgvuldig voor.

Operatie en nazorg